lista obr.jpg


Něco z historie ...

Historie Chomutovského ostrostřeleckého sboru

Původní chomutovští ostrostřelci odvozovali svůj původ od městské hotovosti poprvé zmíněné v roce 1335. První písemná zmínka o městských střelcích pochází z roku 1561. Avšak rokem oficiálního vniku chomutovské střelecké společnosti je rok 1594, kdy byly Chomutovu vrácena práva Císařem Rudolfem II., poté co je po městské vzpouře v roce 1591 odebral městu jeho vlastník Jiří Popel z Lobkowicz. Od roku 1598 pořádali chomutovští střelci každou letní neděli a významný svátek pravidelné střelby na Hlinském vrchu. V roce 1609 asistovali chomutovští městští střelci při náboženských nepokojích ve městě na straně chomutovských protestantů. V roce 1612 odkoupili ostrostřelci od města tzv. Královskou louku, jejíž výtěžek od té doby patřil králi střelců. V roce 1614 jsou v čele městských střelců zmiňováni kapitán a čtyři starší. Od roku 1727 je vedena kniha členů chomutovské ostrostřelecké společnosti. V roce 1792 vyslali ostrostřelci deputaci na korunovaci krále Františka I. a při této příležitosti jim král daroval privilegium nosit uniformu.
V roce 1800 pak vypravili dvacet dobrovolníků v čele s důstojníkem do dobrovolné legie arcivévody Karla pro boj proti Francii a dalších 11 dobrovolníků vypravili do armády v roce 1805. V roce 1833 daroval císař František I. Ostrostřelcům někdejší stavovskou zahradu Meierhof, na místě zvaném „U starého jezera“(dnešní městský park), kde vnikla chomutovská střelnice. V roce 1848 byli ostrostřelci sloučeni z národní gardou a po jejím zrušení se v roce 1854 znovu osamostatnili. V roce 1894 se v Chomutově konaly první zemské střelby německých ostrostřeleckých společností v českých zemích. V roce 1912 musela stará střelnice ustoupit stavbě nového městského divadla a o rok později byla postavena střelnice nová. V roce 1912 byl do společnosti oficiálně přijat poslední člen a v roce 1928 ostrostřelecká společnost zanikla.


Sbor

Výstrojní řád

Terče

Běžný život